Uppladdning

Här kan du ladda upp dina trycksaker upp till 100MB. Följande filer går att ladda upp:

jpg | jpeg | png | pdf  | zip

För att ladda upp större filer eller andra filformat, använd gärna tjänsten på sprend.com med mottagaradressen mail@uffetryckare.se.